משלוח חינם בקנייה מעל 349 שקלים 
שוק הפשפשים - 05/11/21
  • שוק הפשפשים - 05/11/21
  • שוק הפשפשים - 05/11/21
  • שוק הפשפשים - 05/11/21

שוק הפשפשים - 05/11/21

מותג: נתנאלה
מק"ט: 25471
₪ 100.00
רכישת דוכן לשוק הפשפשים למכירת מוצרי יד שניה בלבד מהבית (לא סוחרי וינטאג ועתיקות ולא עסקים אחרים מכל סוג)

ברכישת דוכן הינכם מסכימים לתקנון. (אנא קראו אותו פה למטה!)

שוק הפשפשים נפתח לקהל הרחב (קונים) בשעה 8, מוכרים יכולים להגיע לקבל שטח ולהתמקם החל מהשעה 6 בבוקר

מידה ואתם עסק או סוחרי המעוניינים להשתתף העלות הינה 200 שח לדוכן  ויש צורך לרכוש דוכן בקישור הבא:

לקניית דוכן מסחרי

מוכרים מתבקשים לפרסם בדף הארוע הצצות וצילומים של הסחורה,בליווי מחירים (מנסיון עבר, זה קריטי ועושה שינוי גדול במכירות, הקונים ידעו לרוץ לדוכן שלכם). לנוחותכם קישור לעמוד הארוע , שם יש לפרסם ולשתף וכמובן להזמין חברים ומשפחה:

עמוד ארוע


ביום הארוע יש להגיע לעמדת הרישום בשטח ומשם נלווה אתכם למיקום שלכם.
רוצה לקרוא עוד

ברכישת השתתפות כמוכר בעל דוכן בשוק, המזמין מסכים לתנאי התקנון ומתחייב אליהם: 

05/11/21 דוכן פרטי


תקנון השתתפות כמוכר בשוק הפשפשים של נתנאלה, מרכז עזריאלי חולון:

שוק הפשפשים יתקיים ביום שישי 05/11/21 בשעות 8-13
הקמה וסידור הסחורה בשטח החל מהשעה 6 בבוקר יום שישי, על הדוכן להיות מוכן בשעה 8 לקבלת קהל (קרי מעברים ריקים, ארגזים ואשפה מפונים, מחירם על המוצרים)
יש להחנות רכבים בחניון המתחם או ברחובות ההיקפיים, אין לחנות או לעלות על מדרכות בשום אופן ולא תותר העלאת רכבים כלשהם לפארק מכל סיבה שהיא.
רוכש דוכן (להלן מציג) מתחייב להפעיל את שטח המכירה לאורך כל שעות המכירה, לא יתאפשר קיפול דוכן באמצע שעות פעילות.
על המציג להגיע עם כל אמצעי התצוגה הנחוצים לו (מחצלות, שולחנות וכו). האירוע תחת כיפת השמיים, באחריות המוכרים לדאוג להצללה אם מעוניינים בכך.
מארגני השוק לא יספקו שום תשתית לרבות חשמל או מים ולמציג לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
שטח הדוכן לכל מציג הינו 2מטר על 2 מטרים. מציג הזקוק ליותר שטח ירכוש כפולות של כרטיסי השתתפות, מקסימום 3 כרטיסי השתתפות למציג(מחיר השתתפות בשטח 4 מ'ר הינו 100 ש''ח וכולל מע"מ כחוק)
הרכישה היא לשימוש המציג בלבד, לא תותר השתתפות לגורם שאינו המציג.
לא יותר שימוש באמצעי כריזה או סאונד.
 על כל החפצים למכירה יוצג מחיר לצרכן בצורה ברורה ובולטת.
מיקום הדוכן לכל מציג יקבע על ידי מארגני האירוע בלבד ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
את החשבונית על ההשתתפות יש להציג לכל בעל תפקיד בשטח על פי דרישה.לא תותר השתתפות ללא הצגת חשבונית או אישור הזמנת דוכן.
על המציג הדוכנים לעמוד בכל תנאי והגבלות הרשויות המוסמכות ומארגני הארוע לרבות הנחיות מהנדס בטיחות, משטרה, כיבוי אש, רשות מקומית, מאבטחים, בעלי השטח ומארגני השוק.
המציג מתחייב לפעול עם הנחיות הגורמים הנ''ל ומוותר בזאת על כל טענה/דרישה וכו' כלפי מארגני האירוע או מי מטעמם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ומוסכם על המציג כי רכישת דוכן לא מקנה למציג זכות כלשהי בשטח ולבעלי השטח והמארגנים שמורה הזכות לפנות מהשטח מציג אשר לא יעמוד בכללי התקנון, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
מציג אשר יידרש להתפנות משטח המתחם מתחייב לאסוף את חפציו ולהתפנות לאלתר ומבלי שתהא לו כל טענה בקשר לכך.
לא תותר הצגת שילוט, פרסום, חלוקת פלאיירים וקידום עסקי משום סוג שהוא.
חל איסור אכילה בשטח הדוכן.
לא תותר מכירת מזון או משקה מכל סוג שהוא.
מארגני האירוע אינם אחראים בשום צורה על המוצע למכירה או על כל דבר אחר הקשור למכירה על ידי המציג.
 מארגני האירוע לא יבטחו את רכוש המציגים ולא אחראים עבור נזק שייגרם למציג מכל סיבה שהיא. מארגני האירוע מורים למציגים לבטח את מוצגיהם נגד כל סיכון, גניבה, שרֵפה ואבדה במלוא ערכם ולבטח את עצמם בביטוח צד שלישי.
 מארגני האירוע לא מקבלים עליהם אחריות כלשהי לנזק כלשהו שייגרם בקשר עם פעולות המציג או מי מטעמו לגופו, לנציגיו או לרכושו של המציג או אדם אחר כלשהו על ידי או כתוצאה ממעשה צד שלישי, מעשה שבהתרשלות, כוחות טבע, מזג אוויר, אש, או אסון אחר.
 המציג יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידו, מטעמו או בגללו למארגני האירוע או למתחם, למבנים, למתקנים בשטח או למציג אחר. המציג יפצה את מארגני האירוע או את בעלי המתחם בגין כל נזק כזה ויחזיר כל תשלום שהם יחויבו בהם בגין נזק כזה, מיד על פי דרישתם.
המארגנים ובעלי המקום שומרים לעצמם את הזכות לאסור  השתתפות באירועים הבאים, על מציגים שלא עמדו בתקנון או שהדוכן שלהם פגע בצביון השוק או מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי.
בהשתתפותו באירוע המציג נותן למארגני האירוע אישור להשתמש בצילומים, בפרסומים של המציג או בכל דרך אחרת לכל מטרה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
למארגני האירוע שמורה הזכות לשנות ולתקן את האמור בתקנון זה מעת לעת ועל המציג חלה החובה להתעדכן בשינויים אלו.
למארגנים שמורה הזכות לבטל את השתתפות הדוכן(הקונה) בצורה חד צדדית ומכל סיבה ובתנאי שאם זה נעשה ללא כל הפרת תקנון זה, הרוכש יזוכה על עלות הדוכן.


לאחר קניית דוכן אין אפשרות לביטול או זיכוי!!!


מוכר המעוניין לבטל יכול למכור את הדוכן למוכר אחר באופן פרטי, לאחר המכירה יש לשלוח את פרטי הקונה למייל :support@netanella.com

דמי הרשמה לא יוחזרו למזמין במקרה של ביטול או אי השתתפות.

בדוכן מסוג זה ניתן למכור אך ורק מוצרי יד שניה בצורה לא מסחרית.

בהזמנה ותשלום על דוכן דרך החנות המקוונת : www.netanella.com  הרוכש מסכים ומתחייב לתקנון זה.
פחות
בחרי כמות:
+ -    

    לך מגיע יותר! מבצע שהוא רק כאן ועכשיו!